برای شرکت در مسابقه فرم زیر رو پر کن و حتما دقت کن عکس قبل و بعد عملت دقیقا توی یک عکس مثل نمونه زیر بدون هیچ فیلتری باشه!

امیدواریم که بتونی یکی از ۳ برنده ۵۰۰.۰۰۰ تومانی مسابقه باشی!